shabd-logo

बाल साहित्य Books

KAMLA MEN BHASIYAIT SEETA

जखन कखनो कोनो नव नाटक लिखबाक विचार अबैत अछि, नाना तरहक प्रश्न मोन मे घुरियाए लगैए। नाटक किए लिखै छी? ककरा ले लिखै छी? जत’ सिनेमा, दूरदर्शन ओ मोबाइल सन उत्कृष्ट मनोरंजन केर साधन उपलब्ध छै ओत’ नाटक के देखत? किए देखत? मुदा तखनहि हमर रंगमंचीय अनुभव कहि उ

0 पाठक
0 लोक द्वारा खरीदल गेल
0 भाग
27 March 2023
अखन पढ़ू
200
Print Book

लेख पढू